V tomto kurzu se naučíte MS Office (Word, Excel, PowerPoint), základy algoritmizace, webových stránek a databází.