Veřejné materiály pro firmu Automotive Lighting. s.r.o.

Technická akademia Automotive Lighting Jihlava

Seznam předmětů:

Mechanika - František Lustig

Části a mechanismy strojů A, B - František Branč, Bohumil Kovář

Optika - Zuzana Bobková

Elektrotechnika A, B - Pavel Veselý, Květoslav Tománek

Elektronika - Stanislav Dokulil

Kurz elektroniky pro zaměstnance firmy Automotive Lighting s.r.o.