V tomto kurzu se seznámíte s uživatelským využitím aktuálních trendů v oblasti AI, základními principy fungování AI algoritmů a pomocí praktických cvičení si obohatíte kompetence v oblasti IT.